Besluit Wob-verzoek signalen misbruik en oneigenlijk gebruik hersteloperatie toeslagen

Besluit op een verzoek om de geïnventariseerde signalen over zorgen, onjuistheden, weeffouten of onrechtmatigheden bij de compensatie binnen de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit met lijst van documenten (PDF | 7 pagina's | 120 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 22 pagina's | 4,8 MB)