Besluit op Wob-verzoek over de herbenoeming van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de herbenoeming van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op uw Wob-verzoek herbenoeming voorzitter AP (PDF | 9 pagina's | 163 kB)

Bijlage 2 Inventarislijst besluit (PDF | 1 pagina | 78 kB)

Documenten herbenoeming voorzitter AP Woo deel 1 (PDF | 37 pagina's | 29,7 MB)

Documenten herbenoeming voorzitter AP Woo deel 2 (PDF | 29 pagina's | 17,1 MB)