Besluit op bezwaar over Wob-verzoek granuliet

Besluit op een bezwaar tegen een besluit van 30 april 2022 over granuliet.

Openbaargemaakte documenten over granuliet

Het besluit van 30 april 2022 werd genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wob.

Bij dit besluit is een groot aantal documenten openbaargemaakt. Vanwege de omvang staan deze niet op Rijksoverheid.nl, maar op het publicatieplatform van Rijkswaterstaat: open.rws.nl.

Bekijk de openbaargemaakte documenten over granuliet.