Besluit op Wob-verzoek over Kamervragen Wob

Besluit op een verzoek om informatie over de beantwoording van Kamervragen over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek is op 2 april 2022 gedaan op basis van de Wob. Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 16 juni 2022 is genomen op basis van de Woo.