Besluit Woo-verzoek statutenwijziging Kifid

Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de statuten van Kifid van 14 februari 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek statutenwijziging Kifid (PDF | 4 pagina's | 154 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 154 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 50 pagina's | 13,6 MB)