Besluit op Woo-verzoek over de uitvoering van de motie Van Kooten-Arissen (35526, nr. 53)

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de motie Van Kooten‐Arissen (35526, nr. 53, was nr. 46).