Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over Afghanistan

Besluit op een verzoek om informatie over evacuatie en veiligheidssituatie Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).