Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over Afghanistan

Besluit op een verzoek om informatie over evacuatie en veiligheidssituatie Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit 1 - evacuatie rond en na de val van Kabul (PDF | 15 pagina's | 280 kB)

Besluit 2 - evacuatie van Nederlandse en Afghaanse personeel uit de ambassade in Afghanistan (PDF | 15 pagina's | 273 kB)

Besluit 3  - toenmalige veiligheidssituatie in Afghanistan en de evacuaties die daarop volgden (PDF | 16 pagina's | 265 kB)

Besluit 4 -  machtsovername van Taliban en evacuaties van tolken en ambassademedewerkers (PDF | 15 pagina's | 290 kB)

Besluit 5 - overbrengen vanuit Afghanistan naar Nederland van tolken, hulpverleners, bestuurders (PDF | 15 pagina's | 291 kB)

Besluit 6 - toenmalige veiligheidssituatie in Afghanistan en de reactie en handelwijze (PDF | 16 pagina's | 284 kB)

Besluit 7 -  (veiligheids)situatie in Afghanistan. (PDF | 15 pagina's | 285 kB)

Lijst van documenten  - openbaar en deels openbaar (PDF | 27 pagina's | 974 kB)

Lijst van documenten - reeds openbaar en niet openbaar (PDF | 5 pagina's | 258 kB)

Bijlagen