Besluit Woo-verzoek over het bewijs van 'gratie Gods'

Besluit op een verzoek om informatie over het bewijs van de 'gratie Gods'. De formule 'bij de gratie Gods' is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over het bewijs van 'gratie Gods' (PDF | 2 pagina's | 276 kB)

Relevante artikelen (PDF | 4 pagina's | 123 kB)