Besluit Woo-verzoek Parkietenbosdump Aruba

Besluit op een verzoek om informatie over de vuilstortplaats Parkietenbos in Aruba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).