Besluit Woo-verzoek contacten EZK en VNO-NCW over IMVO

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en VNO-NCW over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek contacten EZK en VNO-NCW over IMVO (PDF | 8 pagina's | 247 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 183 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 116 pagina's | 7 MB)