Besluit Woo-verzoek contacten BZ en VNO-NCW over IMVO

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en VNO-NCW over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 14 pagina's | 299 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 168 pagina's | 12,9 MB)