Besluit Woo-verzoek Gazprom en Gasopslag Bergermeer

Besluit op een verzoek om informatie over het minder vullen van Gasopslag Bergermeer door Gazprom in vergelijking tot voorgaande jaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek Gazprom en Gasopslag Bergermeer (PDF | 9 pagina's | 2,4 MB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 88 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 97 pagina's | 3,5 MB)