1e deelbesluit op Woo-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO)

1e deelbesluit op een verzoek om extra informatie over het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO) (ook wel ikwilverderleren.nl genoemd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

1e deelbesluit op Woo-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO) (PDF | 3 pagina's | 126 kB)

Bijlage 1 (PDF | 25 pagina's | 1,7 MB)

Bijlage 2 (PDF | 1 pagina | 150 kB)