Woo-besluit over besluit en verzoek over de Woo-contactpersoon

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van het Woo-verzoek over de contactgegevens van de Woo-contactpersoon en het besluit dat op dit Woo-verzoek is genomen.

Besluit op Woo-verzoek over besluit-verzoek Woo-contactpersoon (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)

Beoordeelde documenten (PDF | 5 pagina's | 1,9 MB)