Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling

Besluit op een verzoek om informatie over Wob- en Woo-verzoeken die langer dan 6 maanden in behandeling zijn. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervallen, en opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Dit besluit gaat over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling (PDF | 76 pagina's | 13,5 MB)