Besluit Wob-verzoek over nicotinezakjes

Besluit op een verzoek om informatie over nicotinezakjes zonder tabak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).