Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW (PDF | 9 pagina's | 124 kB)