Besluit op Wob-/Woo-verzoek over arbeidsongeval bij Tata Steel IJmuiden

Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de brief waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) aan de werkgever van het slachtoffer heeft aangegeven dat er geen verder onderzoek zal worden verricht naar aanleiding van het arbeidsongeval dat bij Tata Steel IJmuiden heeft plaatsgevonden.

Het verzoek is op 19 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 oktober 2022 dit besluit genomen.