Besluit op Woo-verzoek over de behandeling autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij multiple sclerose.

Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij multiple sclerose (MS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).