Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.

Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse (PDF | 6 pagina's | 2,9 MB)

Bijlage 1 Relevante artikelen Woo (PDF | 4 pagina's | 1,2 MB)

Bijlage 2 Inventarislijst (PDF | 1 pagina | 461 kB)

Bijlage 3 Documenten bij Woo-besluit (PDF | 80 pagina's | 12,8 MB)