Woo-publicatie over 4 deelonderwerpen Aanpak stikstof

Actieve openbaarmaking van informatie over 4 deelonderwerpen van de Aanpak stikstof. De documenten gaan over de hoofdlijnenbrief Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de startnotitie NPLG, de Wijzigingsregeling snelheidsmaatregel en de Ecologische Autoriteit. Deze openbaarmaking is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Lijst van documenten bij Woo-publicatie over 4 deelonderwerpen Aanpak stikstof (PDF | 2 pagina's | 91 kB)

Bijlagen bij Woo-publicatie over 4 deelonderwerpen Aanpak stikstof (PDF | 157 pagina's | 12,2 MB)