Besluit op Woo-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

Besluit op een verzoek om informatie over de algemeenverbindendverklaring van de cao Zorgvervoer en Taxi 2022, de voorbereiding en de vaststelling van het AVV-besluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).