Besluit Woo-verzoek overleggen Chinabeleid

Besluit op een verzoek om de vergaderstukken van de Departementale China Werkgroep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Interdepartementale China Werkgroep, het Groot China overleg en de Rijksbrede China Taskforce vanaf 1 januari 2019 tot 5 september 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek overleggen Chinabeleid (PDF | 10 pagina's | 211 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 38 kB)

Openbaar gemaakte documenten 1-20 (PDF | 131 pagina's | 10,7 MB)

Openbaar gemaakte documenten 21-40 (PDF | 62 pagina's | 11,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten 41-51 (PDF | 55 pagina's | 7,1 MB)