Besluit op Wob-Woo-verzoek over toezicht en handhaving bij schijnzelfstandigheid

Besluit op een verzoek om informatie over over het toezicht op en de handhaving bij schijnzelfstandigheid. Specifiek gaat het verzoek om informatie uit de periode van 1 april 2016 tot en met 25 april 2022. Het verzoek is op 25 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Wob-Woo-verzoek over toezicht en handhaving bij schijnzelfstandigheid