Besluit Woo-verzoek over het smaakstoffen-rapport

Besluit op een verzoek om informatie over het RIVM-voorstel en het smaakstoffenrapport van het RIVM die mede ten grondslag liggen aan het ontwerpbesluit van 27 mei 2020 waarmee het Nederlandse Tabaks-en Rookwarenbesluit wordt gewijzigd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

Woo-besluit en inventarislijst over het smaakstoffen-rapport (PDF | 17 pagina's | 3,1 MB)

Bijlagen bij Woo-verzoek over het smaakstoffen-rapport (PDF | 95 pagina's | 7,4 MB)