2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen offensief cyberprogramma

Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).