WOO (deel) Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in Oekraïne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.

Tweede deelbesluit inzake - Woo-verzoek sancties Rusland (PDF) | 8 pagina's | (2,35 MB)

Tweede deelbesluit inzake - Woo-verzoek 24 maart 2022 (PDF) | 4 pagina's | (933,29 MB)

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo (PDF) | 4 pagina's | (122,55 MB)

Bijlage 2 - Inventarislijst deelbesluit 2 sancties Rusland (PDF) | 2 pagina's | (126,92 KB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 1 (PDF) |60 pagina's | (29,66 KB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 2 (PDF) | 8 pagina's | (2,35 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 3 (PDF) | 61 pagina's | (29,98 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 4 (PDF) | 62 pagina's | (29,98 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 5 (PDF) | 67 pagina's | (29,72 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 6 (PDF) | 55 pagina's | (29,94 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 7 (PDF) | 58 pagina's | (29,44 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 8 (PDF) | 75 pagina's | (29,78 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 9 (PDF) | 142 pagina's | (29,51 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 10 (PDF) | 111 pagina's | (29,7 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 11 (PDF) | 98 pagina's | (29,74 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 12 (PDF) | 63 pagina's | (29,8 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 13 (PDF) | 64 pagina's | (29,76 MB)

Bijlage 3 - Stukken sancties Rusland Deel 14 (PDF) | 5 pagina's | (2,19 MB)