Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

De minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de minister voor Rechtsbescherming op 11 mei 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Dit is het eerste deelbesluit. Er volgen nog twee deelbesluiten.

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

Inventarislijst

Bijlage 2 Deel 1

Bijlage 2 Deel 2