Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts