Besluit op uw Woo-verzoek over het ingenomen standpunt rondom de toekomst van interlandelijke adoptie

Op 15 juni 2023 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de toekomst van interlandelijke adoptie. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.