Woo-besluit van 3 augustus 2023 over regulering van content op communicatieplatform Telegram

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2023 een heroverwogen besluit genomen in een Woo-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op regulering van content op communicatieplatform Telegram. De documenten bestrijken de periode januari 2019 tot en met 15 augustus 2022.

Woo-besluit van 3 augustus 2023 over regulering van content op communicatieplatform Telegram