Besluit Woo-verzoek over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland

Besluit op een verzoek om informatie over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur van Taskforce Brabant-Zeeland. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid en is niet ingewilligd omdat er geen documenten zijn aangetroffen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over dit onderwerp.

Besluit Woo-verzoek over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland