Besluit Woo-verzoek over gezamenlijke aanpak drugscriminaliteit door Nederland en België

Besluit op een Woo-verzoek over de gezamenlijke aanpak van drugscriminaliteit door Nederland en België (specifiek Rotterdam en Antwerpen). Daarbij werd gevraagd naar een verslag of samenvatting van het congres Beveiligde haven op 31 maart of 1 april 2022 in Antwerpen. Het verzoek om informatie is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over gezamenlijke aanpak drugscriminaliteit door Nederland en België