Vier deelbesluiten op verzoek om informatie over een waarschuwende tekst die moet worden gebruikt bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame

Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid over een waarschuwende tekst die moet worden gehanteerd bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame zijn op 22 september 2023 vier deelbesluiten genomen die strekken tot de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten die met genoemde onderwerpen verband houden. Deze besluiten inclusief de inventarislijsten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld. Vanwege het in acht nemen van een termijnen om op te komen tegen deze besluiten vindt publicatie van de documenten na verloop van (minimaal) twee weken plaats

Vier deelbesluiten op verzoek om informatie over een waarschuwende tekst die moet worden gebruikt bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame