Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over discussie reikwijdte artikel 23 Grondwet - onderwijsvrijheid

Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij deelbesluit 2 op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de discussie over de reikwijdte van artikel 23 Grondwet (onderwijsvrijheid). Vooral over het advies "Grenzen stellen, ruimte laten" van de Onderwijsraad.

Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over discussie reikwijdte artikel 23 Grondwet - onderwijsvrijheid