Besluit op Woo-verzoek over benoeming waarnemend burgemeester van Midden-Delfland

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie (stukken, verslagen, notities, etc.) rondom de aanstelling van de waarnemend burgemeester Van Hemmen die gedeeld is aan de gemeenteraad, alsmede de opdracht en het mandaat dat de waarnemend burgemeester vanuit de Commissaris van de Koning heeft meegekregen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over benoeming waarnemend burgemeester van Midden-Delfland