Besluit op Woo-verzoek over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs

Besluit op een verzoek om informatie over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken zijn onderdeel van advies in artikel 67, derde lid, WVO (oud) en besluit dat de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs in 2022 heeft genomen op grond van artikel 64 WVO (oud). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs