Besluit Woo-verzoek contacten RVO en windpark Goyerbrug

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en windpark Goyerbrug B.V. over subsidies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek contacten RVO en windpark Goyerbrug