Besluit op Woo-verzoek over niet actualiseren excretienormen voor melkvee en jongvee

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de actualisatie van de excretienormen voor jongvee en melkvee over de periode juni 2021 tot en met december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over niet actualiseren excretienormen voor melkvee en jongvee