Besluit Woo-verzoek over de totstandkoming van de passage over Btag-tarieven van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van de passage ‘Gedeeltelijke reconstructie van de Btag-tarieven’ op pagina 41 van het rapport ‘Tussen Ambt en Markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.

Besluit Woo-verzoek over de totstandkoming van de passage over Btag-tarieven van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders