2e deelbesluit op Woo-verzoek over het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur

2e deelbesluit op een verzoek om informatie over (het geld in) het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Specifiek, de documenten in relatie met het Landbouwakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit op Woo-verzoek over het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur