Besluit op Woo-verzoek over onderhandelingen over verkoop van energielandgoed/landschap Wells Meer

Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen en de verkoop van (energie)landgoed/-landschap Wells Meer door de provincie Limburg en/of door het Bureau Beheer Landbouwgronden aan de gemeente Bergen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over onderhandelingen over verkoop van energielandgoed/landschap Wells Meer