Tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit Indonesië uit de jaren 70/80. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit