2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes

2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes over de periode 10 juni 2022 tot 6 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes