Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over documenten overleg concepten en woo

Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van vergaderstukken, verslagen, notulen en andere vormen van vastleggingen van en naar aanleiding van het "overleg concepten en woo" van 30 januari 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over documenten overleg concepten en woo