Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël