Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein