Besluit Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Tevens is een aantal documenten reeds openbaar. De publieke vindplaats is toegevoegd.

Besluit Woo verzoek PI-NL en DR en PNR