Besluit op Woo-verzoek over Russische voetbaltransfers

Besluit op een verzoek om informatie over Russische voetbaltransfers. Meer specifiek gaat het om de vergaderstukken, PowerPointpresentaties, financiële documenten en alle documenten over Russische voetbaltransfers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Russische voetbaltransfers