Besluit van de IND op het Woo-verzoek van Stichting Gave inzake vertaallijsten christelijke terminologie

Besluit van de IND op het Woo-verzoek van Stichting Gave inzake vertaallijsten christelijke terminologie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit van de IND op het Woo-verzoek van Stichting Gave inzake vertaallijsten christelijke terminologie